Kalite Yönetimi

Sertifikalar

Genel Kaliyet Yönetim Politikası kapsamında, OLBRICHT uluslararası sertifikasyon belgelendirmesi kazanmıştır.

Sertifikalar

Misyon

Çalışanları ile var olan, müşterisi ile takım olan geleceğin endüstriyel gereksinimlerini belirleyen ve yön veren uluslararası bir teknoloji şirketi olmak.

Vizyon

Otomotiv üretimi endüstriyel otomasyon sektöründe AR-GE çalışmaları ile beslenen teknolojiler geliştirip 2025 yılında küresel bir oyuncu olmaktır.

Değerler

 • Ekip Çalışması
 • Kalite Sürekliliği
 • Sürekli Gelişim
 • Müşteri Odaklılık
 • Bilgi Paylaşımı

Kalite Politikası

OLBRICHT, Kalite Politikasını müşteri odaklı, çalışan merkezli olarak benimsemiştir.
Amacımız, müşterilerimizin ürün ve projeler ile ilgili beklentilerini eksiksiz ve en yüksek kalite düzeyinde sağlamayı temel ilke olarak kabul etmektir.
Bu ilke doğrultusunda:

 • Üstün teknolojik özelliklerde uygun maliyetli çözümler sunmayı,
 • Yan sanayi ile bütünleşmeyi,
 • Yüksek güvenilirlik kriterleri ile uyumlu sistemler tasarlamayı ve üretmeyi hedeflemektedir

OLBRICHT, bu hedeflere ulaşmak için tüm çalışanları ile birlikte:

 • Yenilikçi ve kendini geliştiren
 • Katılımcı,
 • Değişime açık,
 • Topluma ve doğaya saygılı, huzurlu, emniyetli, düzenli ve temiz ortam yaratan

bir dünya şirketi olacaktır.

Çevre Politikası

 • Atıkları kaynağında kontrol altında tutarak, çevre kirliliğini azaltmak.
 • Enerji ve kaynak kullanımını minimuma indirmek için önlemler almak.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek.
 • Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) performansını yükseltmek ve sürekliliğini sağlanmak.
 • OLBRICHT çalışanlarının çevre bilincini ve duyarlılığını arttırmak.